Werking van het dwaalpreventie systeem

Om gebruik te kunnen maken van dwaalpreventie met deursturing krijgen de bewoners een unieke hals-/polszender. Deze zender wordt altijd door de bewoner gedragen en is gekoppeld aan het Zorg Communicatie Platform. Het platform monitort vervolgens continu de verantwoorde leefcirkel van deze bewoner. Wanneer de bewoner een gemonitorde deur nadert controleert het systeem automatisch of het volgende gebied onder de leefcirkel valt. Is dit het einde van de cirkel? Dan zal deze deur automatisch sluiten en ontvangen uw zorgmedewerkers een alarmmelding in de CareApp op de Mobiele Zorg Unit. Daarin staat duidelijk weergegeven waar de bewoner zich bevindt. Als de bewoner zich weer buiten het ‘sluitgebied’ beweegt worden de deuren automatisch van het slot gehaald. Uiteraard gebeurt dit alleen als er geen andere bewoners met een overeenkomstig sluitgebied in de buurt zijn.

Slimme deursturing geeft toegang wanneer nodig

De slimme deursturing in ons dwaalpreventie systeem kan naast automatisch sluiten, ook automatisch toegang verlenen. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner onder begeleiding van een zorgmedewerker voor een gemonitorde deur staat. In dit geval zal de deur open blijven. Is de zorgmedewerker weer op een (vooraf bepaalde) afstand en komt er een andere bewoner bij de deur? Dan zal de deur dit detecteren en automatisch sluiten.


Meer informatie over dwaalpreventie van BproCare?

Heeft u een vraag of verzoek, bent u geïnteresseerd in een offerte of voelt u meer voor een vrijblijvende (digitale) kennismaking? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.