Eenvoudig instellen van persoonlijke leefcirkels

In het Beheerportaal van het Zorg Communicatie Platform stellen uw zorgmedewerkers eenvoudig een specifieke leefcirkel in voor iedere bewoner. Deze leefcirkels kunnen zij bepalen met behulp van vier verschillende technische toepassingen: dwaalpreventie, dwaaldetectie, indoor locatiebepaling en outdoor locatiebepaling. Dankzij deze technologieën krijgt de zorgmedewerker bij overschrijding van een leefcirkel niet alleen een melding in de CareApp op de Mobiele Zorg Unit, maar ook de exacte locatie van de bewoner. Zodoende kan de zorgmedewerker meteen bepalen of er haast geboden is en waar hij de bewoner kan vinden.

Voordelen van onze Leefcirkels:

  • De bewoner voelt zich vrij, is minder opstandig en beter aanspreekbaar
  • Rust, overzicht en duidelijkheid bij zorgmedewerkers
  • Eenvoudig in te stellen via het Beheerportaal van het Zorg Communicatie Platform
  • Bij veel zorginstellingen daalt het medicijnverbruik


Dwaalpreventie met deursturing

Slim deuren sturen op afstand voorkomt dat een bewoner in een (voor hem/haar) onveilige omgeving terechtkomt binnen uw zorginstelling.

Dwaaldetectie

Zorgmedewerkers krijgen een melding waar een bewoner zich bevindt na het verlaten van de leefcirkel binnen uw zorginstelling. Met real-time updates wanneer de bewoner zich verder beweegt.

Indoor locatiebepaling

Zorgmedewerkers ontvangen direct een melding waar een bewoner zich precies bevindt na het maken van een alarmering binnen uw zorginstelling. Als de bewoner zich verder beweegt ontvangt de zorgmedewerker een update.

Outdoor locatiebepaling

Bewoners die zelfstandig naar buiten mogen maar wel moeten kunnen alarmeren. Via GPS wordt de actuele locatie naar de zorgmedewerker verzonden en er kan direct een spreek-luister verbinding worden gestart.

Locatiegebaseerde alarmroutering

Locatie gebaseerde alarmroutering: Oproep melden aan het dichtstbijzijnde team. Indien de bewoner met een hals-/polszender een oproep maakt krijgt het zorgteam welke verantwoordelijk is voor het gebied waar de oproep wordt gemaakt de oproep. Dus indien b.v. de bewoner in het restaurant is of de dagbesteding worden alleen die teams gemeld en niet de afdeling die niet in staat is om daar zorg te verlenen.