Tijd voor een nieuw Zorgoproepsysteem

“Anderhalf jaar geleden zijn we voor Erve Leppink gestart met een uitgebreid selectietraject voor een nieuw Zorgoproepsysteem,” vertelt Joyce Mazeland. Tijdens dat traject werden locatiemedewerkers en afgevaardigden van verschillende afdelingen en disciplines van de Posten intensief betrokken. Uiteindelijk viel de keuze op het Zorgoproepsysteem van BproCare. Dat bevat een groot aantal nieuwe eigenschappen waardoor elke bewoner de juiste ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar persoonlijke behoeften, legt Joyce uit. “Bij het oude systeem werd er gealarmeerd met een camera. Deze vorm van passief alarmeren gaf veel valse meldingen. Nu ondersteunen sensoren in het eigen appartement hen om, met meer privacy, zelfstandiger hun dagelijkse dingen te doen. Wie ’s nachts opstaat voor toiletbezoek en binnen een kwartier weer in bed stapt, laat met die handeling automatisch via de bedsensor weten dat er niets aan de hand is. Keert iemand niet terug, dan krijgen onze zorgcollega’s een seintje en kijken zij even om de deur.”

“Als de zorgbehoefte van een bewoner verandert, schakelen wij mee.”

Mariëlle Klonne – Contactverzorgende en Key user bij Zorgcentrum de Posten

Joyce Mazeland (L) en Mariëlle Klonne tonen een BproCare Bedsensor, een BproCare TAB en een Mobiele Zorg Unit met CareApp.

Meer rust, privacy en autonomie

Het is één van de voorbeelden waardoor het nieuwe Zorgoproepsysteem voor meer rust, privacy en autonomie voor onze bewoners zorgt, vertelt ook Mariëlle Klonne: “Het geeft ons op de werkvloer meer ruimte en aandacht om ons werk te doen. We zijn er voor iedereen die ons nodig heeft, maar rennen niet meer de hele nacht op valse oproepen. In elke kamer kunnen we, passend bij de persoonlijke ondersteuningsvraag van de bewoner, minder of meer sensoren instellen. Heeft iemand de neiging ’s nachts te gaan dwalen, dan geeft de deursensor ons een seintje als een bewoner zijn kamer verlaat en na bijvoorbeeld tien minuten niet terugkeert. Wij kijken mee of iemand in staat is zelf de weg terug te vinden.”

“We rennen niet meer de hele nacht op valse oproepen.”

Joyce Mazeland – Adviseur Zorgtechnologie & Innovatie bij Zorgcentrum de Posten

Vrijheid en veiligheid op maat

Het kenmerkt de manier waarop de Posten de implementatie en werkprocessen rond het nieuwe systeem heeft ingericht. Niet vanuit de technologie, maar juist vanuit de bewoner, legt Joyce uit: “Met de uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang en onze visie op vrijheid en veiligheid hebben we zorgvuldig gekeken naar de juiste individuele balans tussen vrijheid, veiligheid en een gelukkige bewoner. Daarmee zijn we vervolgens het opleidingstraject voor de medewerkers ingegaan. Dat richtte zich dan ook eerst op vragen als: wie is je bewoner, wat is zijn gedrag en wat is vervolgens een goede balans tussen vrijheid en veiligheid voor hem? Ook is het goed om jezelf als medewerker af te vragen: voor wie doe ik dit? Voor mijzelf om meer controle te houden, of om de bewoner een gelukkiger leven te laten leiden? En hoe kan dat allemaal? Tenslotte volgt dan de vraag hoe technologie daar aan bij kan dragen en hoe die technologie werkt. We kijken nu eerst naar het ‘waarom’ en ‘voor wie’ en daarna naar het ‘hoe’.”

“Het is goed om je als medewerker af te vragen: voor wie doe ik dit?”

Joyce Mazeland – Adviseur Zorgtechnologie & Innovatie bij Zorgcentrum de Posten

Key users

Mariëlle werd in het opleidingstraject met vijf andere collega’s extra intensief betrokken, omdat zij als key user met het nieuwe
Zorgoproepsysteem is gaan werken. Daarmee is ze aanspreekpunt voor collega’s én kan ze zelf ook een aantal instellingen aanpassen,
vertelt ze: “Als de zorgbehoefte van een bewoner verandert, schakelen wij mee. Het is ontzettend goed dat dit mogelijk is, zodat we altijd bij blijven dragen aan wat de bewoner nodig “We rennen niet meer de hele nacht op valse oproepen.” “Het is goed om je als medewerker af te vragen: voor wie doe ik dit?” heeft. Ook bij nieuwe bewoners regelen wij het systeem in. We kunnen nu een deursensor, bed-sensor, akoestisch alarm en een bewegingssensor in allerlei combinaties inzetten. Ik vind het interessant en fijn dat ik hier een bijdrage aan kan leveren,” vertelt Mariëlle.

Voorlichtingsavond

Ook familie en mantelzorgers werden op de hoogte gehouden van het proces. “Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben
we de voorlichtingsavond helaas uit moeten stellen. Volgend jaar hopen we hen nog meer uitleg over het proces en de gedachtegang achter de inzet van het systeem te geven,” zegt Joyce. “Wel hebben we recent nog een informatiebrief gestuurd. Ook voor familieleden en mantelzorgers geldt dat veranderingen vragen kunnen oproepen, maar eigenlijk hebben we die nauwelijks gehad. We merken dat zij uit veiligheidsoverwegingen soms graag zoveel mogelijk sensoren in willen zetten bij hun dierbare. Dat is een begrijpelijke reflex, vanuit hun bezorgdheid. Waar we een sensor inzetten, vindt altijd een gesprek tussen de contactverzorgende en familie plaats. Toch kijken wij vanuit onze visie juist naar zo veel mogelijk vrijheid en privacy voor onze bewoners, met veiligheid op maat. Het is belangrijk dat we iemand helpen een zo zelfstandig en zinvol mogelijk leven te leiden. Maar uiteraard blijven we daarover altijd met familie in gesprek.”

NB: Erve Leppink is de eerste locatie waar het Zorg Communicatie Platform van BproCare in gebruik is genomen. In 2023
volgt de verdere uitrol met BproCare in bestaande- en nieuwbouwlocaties binnen de Posten.