• Start
  • Nieuws
  • De beste tips voor een transitie van ongeplande zorg naar persoonlijk afgestemde zorg

De beste tips voor een transitie van ongeplande zorg naar persoonlijk afgestemde zorg

De beste tips header BproCare

Zorginstellingen willen de zorg beter aansluiten op de persoonlijk wensen van de cliënt maar kampen nog altijd met veel ongeplande zorgoproepen. Hoe kun je toch de transitie maken van ongeplande zorg naar persoonlijk afgestemde zorg? 

Geen terugkoppeling van van het zorgproces

Vaak zien wij in een intramuraal of extramurale setting, op het moment dat de cliënt op de grond is gevallen en alarmeert voor hulp vanuit de zorgverlening, dat er in vele gevallen paniek of ongerustheid heerst bij deze persoon. Op dat moment wil meneer of mevrouw graag weten of deze oproep goed is ontvangen, wie van de zorgverlening onderweg is en hoelang het nog duurt voordat de zorgverlener bij de betreffende meneer of mevrouw is. Echter zien wij dat dit proces nog niet plaatsvindt en dit geregeld resulteert in nog meer oproepen en ‘veel drukkers omdat de paniek die deze persoon heeft en de onzekerheid wanneer en wie er komt niet wordt weggenomen. Uiteindelijk zien wij dat dit een verslechtering van de kwaliteit van de zorg oplevert. Dat wil natuurlijk niemand!

Maar hoe kan je dit voorkomen? Allereerst is het belang om de persoon direct gerust te kunnen stellen op het moment van een oproep. Dit betekend dat er altijd een terugkoppeling moet plaatsvinden van de zorgoproep wanneer hij is ontvangen of niet. Om vervolgens specifieke informatie te verschaffen is van belang te vermelden in spraak of beeldbellen, wie er komt en hoelang dit duurt. Wij zien in de praktijk dat deze manier van terugkoppeling voor de cliënt een stuk geruststelling betekent en daarmee een afname van angstige momenten op de grond.

Beter inzicht verkrijgen in de ongeplande zorgvraag

Vaak hebben zorgorganisaties geen inzicht het gehele zorgproces van geplande tot aan de ongeplande zorgvraag en de afstemming van de zorgverleners op deze vraag. Hierdoor worden zorgmomenten, soms wel in overleg met de cliënt, maar nog te vaak gebaseerd op aannames, of: “zo gaat het altijd” en op ‘dat’ moment komt het beter uit. Helaas worden op deze belangrijke momenten niet individueel per cliënt gekeken wanneer er daadwerkelijk zorgvragen zijn en blijft daardoor het aantal ongeplande zorgmomenten en persoonlijk afgestemde zorg op hetzelfde peil.

Door het invoeren van een overzichtelijk portaal waar ongeplande zorg real-time en per cliënt specifiek per minuut, per uur, per dag, per maand en per jaar kan worden ingezien, is het mogelijk piek en dal momenten van de persoonlijk zorgvraag zichtbaar te maken. Door dit inzicht kan de geplande zorg beter worden afgestemd op de ongeplande zorgvraag van de cliënt. Dit bewerkstelligd een specifieke afstemming op de persoonlijk zorgvraag van de cliënt en levert een betere kwaliteit van zorg op. Het portaal geeft daarnaast inzicht hoe de zorgverleners de zorgvraag verwerkt en kan daardoor efficiënter gaan werken

Welzijnsmonitoring

Het ultieme doel van specifiek afgestemde zorg is een langdurige cliënt relatie waarbij de zorgverlening de cliënt zo goed kent dat de toekomstige zorg kan worden uitgesteld, worden verminderd of zelfs voorkomen. Dit kan enkel worden gedaan wanneer de cliënt in een vroegtijdig stadium een relatie opbouwt met de zorg. Hierdoor kunnen datagegevens worden vergeleken met statistische benchmarks en voorspellen wanneer bijvoorbeeld valgevaar echt een risico zal gaan worden en daar vervolgens worden ingespeeld door de zorgverlening of dat er zo snel mogelijk kan worden ontdekt dat er een probleem is, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met behandeling. Dit zorgt voor een sneller herstel en welzijn.

Helaas richt de discussie zich over het voorkomen en/of uitstellen van zorg nu op het voorkomen van ongelukken en incidenten. Maar is het niet beter om met valide gegevens een voorspellend karakter te realiseren en op deze manier heel persoonlijk te kijken wat voor elke cliënt met betrekking tot zorg wenselijk is, waardoor cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wat kunnen wij voor uw zorginstelling betekenen?
Wij adviseren u graag vrijblijvend over op maat gemaakte, innovatieve oplossingen.

BproCare maakt gebruik van cookies zodat wij u beter van dienst kunnen zijn op onze website. Meer weten!